REJESTRACJA (PLN)
Poniżej znajdziecie formularz rejestracyjny:
[Rejestracja dostępna TUTAJ od 28.11.2023, 17:00]

Pamiętaj, że każda osoba musi zapisać się osobno (tzn. jeżeli zapisujesz się w parze, potrzebujemy rejestracji zarówno Twojej, jak i drugiej osoby z pary)
________________________________________________________________
REGISTRATION (EURO)
Below you can find current registration form:
[Registration will be open HERE on 28.11.2023, 17:00 Warsaw time]

Remember that each person must register separately (i.e., if you're registering as a couple, you have to register both yourself and your partner separately).